Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż na obszarze podległym Administratorowi prowadzony jest monitoring wizyjny:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą ul. Czapliniecka 94, 97-400 Bełchatów; tel.: (44) 737 81 44 adres poczty email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres strony internetowej https://www.cabelchatow.pl 
  2. W Centrum Administracyjnym został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.: 693337954
  3. Monitoring wizyjny wprowadza się w celu ochrony mienia oraz zwiększenia bezpieczeństw podopiecznych oraz pracowników i osób przebywających na terenie Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie z siedzibą ul. Czapliniecka 94, 97-400 Bełchatów oraz w jednostkach obsługiwanych tj. w Ośrodku Interwencyjno-Socjalizacyjnym w Bełchatowie; 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66 i Domu Dziecka w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, tel. 44 737 81 44 adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Wprowadzenie i stosowanie monitoringu wizyjnego następuje zgodnie z właściwymi przepisami tj.  w szczególności na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz art. 24 RODO w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1834 ze zm.) oraz art. 22.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162 ze zm.).
  5. Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary podległe Administratorowi w tym wejście/wyjście ciągi komunikacyjne oraz obszar bezpośrednio przylegający do budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie z siedzibą ul. Czapliniecka 94, 97-400 Bełchatów oraz w jednostkach obsługiwanych tj. w Ośrodku Interwencyjno-Socjalizacyjnym w Bełchatowie i Domu Dziecka w Bełchatowie
  6. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.
  7. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie ustawowych zadań. Dane mogą zostać udostępnione na podstawie pisemnego wniosku w związku z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych np. w zakresie obsługi technicznej systemu.
  8. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są nie dłużej niż 30 dni od dnia pozyskania. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu lub jest zobowiązany zabezpieczyć nagrania i przechowywać je do momentu prawomocnego zakończenia postępowania (rzeczywisty okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego, uzależniony jest od ustawień rejestratora, tj. rozdzielczości nagrania oraz możliwości dysku twardego rejestratora wizyjnego).
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.